Montessori Materiali

Trgovina z montessori material in didaktičnimi pripomočki

Potek dela

Stranka

Lasntnik trgovine Montessori-materials je podjetje DRUŽINA KOLAR, trgovina in storitve. Primarna dejavnost podjetja je prodaja preko spletne trgovine. Podjetje je specializirano za uvoz in prodajo montessori in drugih didaktičnih pripomočkov. Trana publika so javne institucije (sole, vrtci) in tudi zasebni uporabniki, ki te izdelke uporabljajo v domačem okolju.

Cilj

Cilj te spletne trgovine je bil ustvariti svežo in sodobno spletno trgovino, kjer lahko obiskovalci kupujejo montessori materiale in didakticne pripomocke. Spletna trgovinaje bolje predstavljena obiskovalcem: npr. klepeta v zivo, omogoca prijavljanje na e-novice.